Når uheldet er ude

I de sidste årtier er der kommet mange flere biler på vejene grundet den øgede befolkningstilvækst. Dette er med til at skabe en øget risiko for trafikuheld på vejene. Trafikuheld er en del af den daglige hverdag for bilister, og et øjebliks uopmærksomhed kan resultere i ulykker. Statistikkerne viser desværre, at et trafikuheld kan blive forårsaget af mange forskellige faktorer som f.eks. at skrive SMS under kørslen, fokus på omgivelserne eller snakke i telefon. Der er kommet mere fokus på den enkelte bilist og reglerne er blevet skærpet i form af højere bødetakster samt chancen for at få et klip i kørekortet er blevet større.

Ikke alle overholder færdselsreglerne

Selvom der er fokus på den enkelte bilist vil der altid være en risiko for uheld, da det er op til den enkelte person at udvise fornuft og køre efter forholdene. Dette er desværre en lille gruppe af mennesker som ikke overholder dette. Disse mennesker udgør en stor risiko på vejene, fordi de fokuserer på deres eget behov og tager dermed ikke hensyn til andre. På grund af dette skal der være et skærpet syn på denne gruppe af mennesker. Størstedelen af disse mennesker består af unge, der næsten lige har fået kørekort. De unge har ikke den nødvendige respekt for kørekortet og den bil, som de sætter sig ind i. De er med til at øge chancen for trafikuheld, idet de kører hensynsløst og for stærkt. Der er særlige regler for unge mennesker, der lige har fået kørekort. De må ikke modtage flere store forseelse inden de fylder 21 år, da de på denne måde mister kørekortet hurtigere.

Husk dine forholdsregler

Hvis ulykken sker kan man som bilist mindske muligheden for personskade, hvis man husker sine forholdsregler. Dette indebærer at børnene altid er fastspændte korrekt i bilen og at du selv altid har sikkerhedssele på. Disse forholdsregler kan være det der redder liv. Bilers sikkerhed i dag er forbedret men det er stadig vigtigt, at du tænker dig om inden du sætter dig ind i bilen. Lad mobilen blive i tasken, så der ikke er nogle elementer, som kan forstyrre dig under kørslen.

Få den hjælp du behøver

Når ulykken er sket så er der gode muligheder for at få erstatning. I Danmark findes der flere forskellige virksomheder, som har gjort det til deres speciale at hjælpe folk, der har været involveret i trafikuheld. Disse firmaer yder både hjælp til finansiel- og traumebehandling. Dette er en stor hjælp for mange, da et trafikuheld kan være traumatisk, omvæltende og et finansielt kaos. Det er meget forskelligt hvor påvirket det enkelte mennesker bliver af en ulykke. Det kommer bl.a. an på omstændighederne samt hvor slemt personen er kommet til skade. En ulykke kan ændre et menneskes liv, hvis der f.eks. omkommer nogen i uheldet. Det er vigtigt, at der bliver tilbudt krisehjælp, så de involverede personer kan snakke med psykologer hvis behovet er der. Samtidig skal folk tilses af en læge, da folk kan være uheldige at komme slemt til skade på den ene eller anden måde.

Hvordan ser fremtiden ud?

Nutidens biler er proppet med sikkerhedsforanstaltninger, som skal være med til at beskytte dig, når uheldet er ude. Det er vigtigt, at du tænker på de andre bilister i trafikken, da der ikke skal meget til før der sker uheld. Derfor skal du altid være opmærksom i trafikken og lægge forstyrrelser væk fra dit udsyn. I fremtiden skal der være mere fokus på at forberede unge bilister på hvordan man færdes sikkert i trafikken samt appellere til erfarne bilisters fornuft om at de stadigvæk skal køre sikkert i trafikken. Disse tiltag skal være med til at nedbringe antal trafikulykker om året. Ellers vil du ikke se nogle ændringer i statistikkerne.